Chúng tôi hân hạnh được thi công hút bùn bể nắng cho nhà máy giấy Hoàng Hà, địa chỉ 196 Kiều Hạ, Hải An, Hải Phòng. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình, chúng tôi đã thực hiện công việc nhanh chóng, đảm bảo thời gian cũng như chất lượng dịch vụ. […]

Chúng tôi hân hạnh được thi công hút bùn bể nắng cho nhà máy giấy Hoàng Hà, địa chỉ 196 Kiều Hạ, Hải An, Hải Phòng. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình, chúng tôi đã thực hiện công việc nhanh chóng, đảm bảo thời gian cũng như chất lượng dịch vụ.

Một số hình ảnh thi công.

Thi công hút bùn bể nắng cho nhà máy giấy Hoàng Hà, địa chỉ 196 Kiều Hạ, Hải An, Hải Phòng 6 Thi công hút bùn bể nắng cho nhà máy giấy Hoàng Hà, địa chỉ 196 Kiều Hạ, Hải An, Hải Phòng 7 Thi công hút bùn bể nắng cho nhà máy giấy Hoàng Hà, địa chỉ 196 Kiều Hạ, Hải An, Hải Phòng 8 Thi công hút bùn bể nắng cho nhà máy giấy Hoàng Hà, địa chỉ 196 Kiều Hạ, Hải An, Hải Phòng 9 Thi công hút bùn bể nắng cho nhà máy giấy Hoàng Hà, địa chỉ 196 Kiều Hạ, Hải An, Hải Phòng 10